Zarządzanie jakością (TQM) – szkolenie dla menedżerów

tqm - szkolenie

Tematyka szkolenia:

Zarządzanie jakością (TQM) stanowi uniwersalną metodę podnoszenia efektywności działania zespołów. Rewolucyjna filozofia dra Deminga została wdrożona z sukcesem w licznych firmach – handlowych i usługowych oraz instytucjach. Na polskim rynku idee TQM przyjęły m.in. takie marki,  jak:  Blikle,  Polmo  Łomianki  oraz  Zelmer.  Za  granicą  filozofię  TQM wdrożyły m.in.: Royal Dutch Shell, Sony oraz Ford. Ostatnia z wymienionych firm po wdrożeniu metodologii Deminga podniosła się z głębokiego kryzysu (przed interwencją konsultanta posiadała 3 bilionowe straty) i wkrótce osiągnęła najlepsze wyniki finansowe w branży. W efekcie, po raz pierwszy od ponad 65 lat wyprzedziła swojego głównego konkurenta – General Motors.

Zarządzanie jakością (TQM) to metoda odpowiednia do zastosowania zarówno w niewielkich, jak i dużych firmach i instytucjach. Stanowi doskonałą receptę na typowe problemy, z jakimi borykają się współcześni menedżerowie.

Cele szkolenia:

 • Nabycie przez kadrę menedżerską wiedzy i umiejętności, umożliwiających wdrożenie filozofii TQM w Firmie.
 • Rozwój kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej  w obszarze zarządzania procesami i zasobami ludzkimi przez jakość.
 • Identyfikacja korzyści płynących ze stosowania w codziennej praktyce filozofii TQM:
   • Skuteczna komunikacja
   • Efektywne motywowanie
   • Wzrost jakości świadczonych usług
   • Redukcja kosztów

Korzyści dla Uczestników

Po szkoleniu Uczestnicy wiedzą m.in.:

 • Na czym polega filozofia Zarządzania jakością oraz jakie korzyści przynosi wdrożenie jej w Firmie.
 • W  jaki  sposób wdrożenie filozofii TQM przekłada się na zwiększenie  motywacji  pracowników – jakie psychologiczne mechanizmy  pracowników  odpowiadają za: zwiększenie ich motywacji do pracy w ramach systemu TQM
 • Rozwój, których kompetencji jest kluczowy do satysfakcjonującego wdrożenia filozofii TQM w Firmie

Po szkoleniu Uczestnicy potrafią m.in.:

 • Zidentyfikować typowe błędy popełniane w zarządzaniu
 • Stosować podstawowe techniki statystyczne w celu sprawiedliwego traktowania pracowników i usprawniania procesów
 • Przeprowadzić analizę funkcjonowania procesów w Firmie przy wykorzystaniu metody PDCA
 • Opracować mapę procesów w Firmie.
 • Przygotować księgę standardów
 • Skuteczniej motywować pracowników poprzez motywację pozafinansową.
 • Podjąć pierwszy krok do wdrożenia filozofii TQM w swojej Firmie.

Stosowane metody szkoleniowe:

 • gra symulacyjna
 • studium przypadku
 • wykład trenerski
 • dyskusja
 • ćwiczenia i symulacje

Dane organizacyjne:

Liczba uczestników w szkolonej grupie: 4 – 15

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
 • Wariant I:  1 x 8 godzin
 • Wariant II: 2 x 4 godziny

Termin przeprowadzenia szkolenia: ustalany indywidualnie – optymalny dla Twojej Firmy

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

 • Wariant I: (dotyczy szkolenia 1 x 8 godzin) Komfortowa klimatyzowana sala szkoleniowa w Krakowie, bezpłatny parking dla Uczestników szkolenia, wysokiej jakości catering na czas szkolenia (obiad, przerwy kawowe). Zapewnione kompletne wyposażenie prezentacyjne.
 • Wariant II: (dotyczy szkolenia w wersji 1 x 8 godzin lub 2 x 4 godziny) Siedziba Twojej Firmy (cała Polska). Istnieje możliwość zapewnienia przeze mnie kompletnego wyposażenia prezentacyjnego na czas trwania szkolenia w cenie szkolenia.

Zamówienie bezpłatnej wyceny

Skontaktuj się ze mną, aby zamówić bezpłatną wycenę szkolenia Zarządzanie jakością, zawierającego moduły dopasowane do potrzeb Twojej Firmy.