Pozafinansowe motywowanie pracowników

Pozafinansowe motywowanie pracowników - szkolenie

Tematyka szkolenia:

Motywowanie pracowników to jeden z najczęściej poruszanych tematów podczas rozmów dotyczących efektywności w biznesie. Wszyscy do prawidłowego funkcjonowania potrzebujemy motywacji. To ona ukierunkowuje nasze działania na osiąganie celów – osobistych oraz zawodowych.

Zmotywowani pracownicy uzyskują najlepsze rezultaty. Ponadto, poprzez swoje energiczne działania i entuzjazm, wprowadzają do firmy pozytywną atmosferę, która udziela się pozostałym osobom w zespole. W czasach gospodarki opartej na wiedzy, firmy chcące odnosić na rynku sukcesy powinny zarządzać pracownikami w taki sposób, jakby byli oni ochotnikami. Jedną z kluczowych dla sukcesu Twojej Firmy umiejętności menedżerskich stanowi budowanie w pracownikach wewnętrznej motywacji do pracy.

Każde spotkanie z podwładnymi stanowi dla Ciebie szansę na ich zmotywowanie. Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak tę szansę wykorzystać dzięki stosowaniu zaawansowanych technik motywacyjnych.

Cele szkolenia:

 • Rozwój kompetencji menedżerskich w obszarze pozafinansowego motywowania pracowników
 • Identyfikacja korzyści płynących ze stosowania pozafinansowych zachęt z perspektywy  menedżera oraz pracowników.
 • Nabycie przez kadrę menedżerską wiedzy i umiejętności, umożliwiających efektywne wykorzystywanie pozafinansowych zachęt w codziennej praktyce menedżerskiej

Korzyści dla Uczestników

Po szkoleniu Uczestnicy wiedzą m.in.:

 • Jakie korzyści płyną z pozafinansowego motywowania pracowników.
 • Jakie psychologiczne mechanizmy odpowiadają za skuteczność oddziaływania pozafinansowych technik motywowania pracowników
 • Jakie są założenia przywództwa sytuacyjnego metodą Blancharda
 • Jakie są założenia teorii Hierarchii potrzeb Maslowa oraz Analizy transakcyjnej Erica Berne’a oraz jak wykorzystać je w biznesie.
 • Jakiego rodzaju działań motywacyjnych oczekują pracownicy.

Po szkoleniu Uczestnicy potrafią m.in.:

 • Rozpoznać indywidualne potrzeby swoich pracowników i modyfikować własne oddziaływania menedżerskie z uwzględnieniem tych potrzeb.
 • Wykorzystać różnorodne techniki pozafinansowego motywowania pracowników.
 • Udzielać coachingowej informacji zwrotnej.
 • Dopasowywać styl przywództwa do dojrzałości funkcjonalnej każdego pracownika zgodnie z modelem Przywództwa Sytuacyjnego Blancharda.
 • Uwzględnić założenia Analizy Transakcyjnej oraz koncepcji Hierarchii potrzeb Maslowa przy tworzeniu systemu motywacyjnego w Firmie.
 • Wykorzystać wybrane techniki twórczego myślenia do doskonalenia systemu pozafinansowego motywowania pracowników w Firmie.

Stosowane metody szkoleniowe:

 • gra symulacyjna
 • testy psychologiczne
 • studium przypadku
 • wykład trenerski
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • ćwiczenia i symulacje
 • technika burzy mózgów

Dane organizacyjne:

Liczba uczestników w szkolonej grupie: 2 – 15

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
 • Wariant I:  1 x 8 godzin
 • Wariant II: 2 x 4 godziny

Termin przeprowadzenia szkolenia: ustalany indywidualnie – optymalny dla Twojej Firmy

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

 • Wariant I: (dotyczy szkolenia 1 x 8 godzin) Komfortowa klimatyzowana sala szkoleniowa w Krakowie, bezpłatny parking dla Uczestników szkolenia, wysokiej jakości catering na czas szkolenia (obiad, przerwy kawowe). Zapewnione kompletne wyposażenie prezentacyjne.
 • Wariant II: (dotyczy szkolenia w wersji 1 x 8 godzin lub 2 x 4 godziny) Siedziba Twojej Firmy (cała Polska). Istnieje możliwość zapewnienia przeze mnie kompletnego wyposażenia prezentacyjnego na czas trwania szkolenia w cenie szkolenia.

Zamówienie bezpłatnej wyceny

Skontaktuj się ze mną, aby zamówić bezpłatną wycenę szkolenia Pozafinansowe motywowanie pracowników, zawierającego moduły dopasowane do potrzeb Twojej Firmy.