Budowanie zespołu

Budowanie zespołu

Tematyka szkolenia:

Katzenbach i Smith definiują zespół jako grupę, utworzoną przez niewielką liczbę osób, mających komplementarne umiejętności i zaangażowanych w działania zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu ogólnego i wspólnych celów szczegółowych. Uczestnictwo w tym szkoleniu pozwoli Tobie oraz podlegającym Ci pracownikom poczynić ważny krok na drodze do stworzenia zespołu wysokiej skuteczności, czyli grupy, w której umiejętności i doświadczenia zespołu przewyższają umiejętności i doświadczenia jego indywidualnych członków.

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole
 • Wykorzystanie i świadome stosowanie ról w zespole
 • Zintegrowanie szkolonej grupy

Korzyści dla Uczestników:

Po szkoleniu Uczestnicy wiedzą m.in.:

 • Jakie czynniki osłabiają funkcjonowanie zespołu
 • Jakie czynniki sprzyjają efektywnemu funkcjonowaniu zespołu
 • Co decyduje o sukcesie zespołu
 • Czym charakteryzuje się organizacja ucząca
 • W jakich rolach funkcjonują efektywnie, w jakich rolach mogą z sukcesem się rozwijać, jakich zadań lepiej unikać

Po szkoleniu Uczestnicy potrafią m.in.:

 • Wykorzystać własne predyspozycje do skuteczniejszego pełnienia określonych ról w zespole
 • Dobierać uczestników do zespołów roboczych tak, aby zwiększyć efektywność pracy.

Stosowane metody szkoleniowe:

 • outdoor
 • gra symulacyjna
 • dyskusja
 • praca w podgrupach
 • test psychologiczny
 • wykład trenerski

DANE ORGANIZACYJNE:

Liczba uczestników w szkolonej grupie: 6 – 15

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
 • Wariant I:  1 x 8 godzin
 • Wariant II: 2 x 4 godziny

Termin przeprowadzenia szkolenia: ustalany indywidualnie – optymalny dla Twojej Firmy

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

 • Wariant I: (dotyczy szkolenia 1 x 8 godzin) Komfortowa klimatyzowana sala szkoleniowa w Krakowie, bezpłatny parking dla Uczestników szkolenia, wysokiej jakości catering na czas szkolenia (obiad, przerwy kawowe). Zapewnione kompletne wyposażenie prezentacyjne.
 • Wariant II: (dotyczy szkolenia w wersji 1 x 8 godzin lub 2 x 4 godziny) Siedziba Twojej Firmy (cała Polska). Istnieje możliwość zapewnienia przeze mnie kompletnego wyposażenia prezentacyjnego na czas trwania szkolenia.

ZAMÓWIENIE BEZPŁATNEJ WYCENY

Skontaktuj się ze mną, aby zamówić bezpłatną wycenę szkolenia Budowanie Zespołu, zawierającego moduły dopasowane do potrzeb Twojej Firmy.