Akademia Menedżera – wachlarz kompetencji menedżerskich

 

Akademia Menedżera - szkolenie

Tematyka szkolenia:

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających  karierę menedżerską, które chcą rozwinąć zestaw kompetencji z dziedziny psychologii w zarządzaniu niezbędny do odniesienia sukcesu w roli Lidera Zespołu.

Cele szkolenia:

 • Rozwój kompetencji menedżerskich Uczestników szkolenia
 • Poznanie zasad “Zarządzania jakością”
 • Rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich: komunikacyjnej, coachingowego udzielania informacji zwrotnej, delegowania zadań, twórczego rozwiązywania problemów oraz asertywności
 • Przyjęcie postawy “Menedżera Y” przez Uczestników.

Korzyści dla Uczestników

Po szkoleniu Uczestnicy wiedzą m.in.:

 • Jakie są podstawowe założenia TQM – uniwersalnej metody podnoszenia efektywności zespołów.
 • Jakie korzyści oraz zagrożenia wiążą się ze stosowaniem stylów komunikacyjnych: agresywnego, biernego, bierno-agresywnego oraz asertywnego.
 • Jakie błędy popełniane są nagminnie przez menedżerów oraz jak ich uniknąć.

Po szkoleniu Uczestnicy potrafią m.in.:

 • Zidentyfikować bariery w komunikacji z zespołem oraz pokonać je.
 • Stosować techniki aktywnego słuchania.
 • Stosować techniki coachingowe w interakcjach ze swoimi pracownikami.
 • Prawidłowo udzielać informacji zwrotnej.
 • Motywować swoich pracowników poprzez wyrażanie uznania.
 • Prowadzić sesję twórczego rozwiązania problemów podczas spotkania ze swoim zespołem.
 • Stosować proste i skuteczne techniki zarządzania sobą w czasie.
 • Określać cele SMART oraz delegować zadania

Stosowane metody szkoleniowe:

 • gry symulacyjne
 • techniki twórczego rozwiązywania problemów
 • studium przypadku
 • wykład trenerski
 • dyskusja
 • ćwiczenia i symulacje

Dane Organizacyjne:

Liczba uczestników w szkolonej grupie: 4 – 15

Czas trwania szkolenia: 16 godzin
 • Wariant I:  2 x 8 godzin
 • Wariant II: 4 x 4 godziny

Termin przeprowadzenia szkolenia: ustalany indywidualnie – optymalny dla Twojej Firmy

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

 • Wariant I: (dotyczy szkolenia 2 x 8 godzin) Komfortowa klimatyzowana sala szkoleniowa w Krakowie, bezpłatny parking dla Uczestników szkolenia, wysokiej jakości catering na czas szkolenia (obiad, przerwy kawowe). Zapewnione kompletne wyposażenie prezentacyjne.
 • Wariant II: (dotyczy szkolenia w wersji 2 x 8 godzin lub 4 x 4 godziny) Siedziba Twojej Firmy (cała Polska). Istnieje możliwość zapewnienia przeze mnie kompletnego wyposażenia prezentacyjnego na czas trwania szkolenia w cenie szkolenia.

Zamówienie bezpłatnej wyceny

Skontaktuj się ze mną, aby zamówić bezpłatną wycenę szkolenia Akademia Menedżera, zawierającego moduły dopasowane do potrzeb Twojej Firmy.