Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja czasu pracy

 

Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy - szkolenie

Tematyka szkolenia:

Dziękuję, że inwestujesz czas w zapoznanie się z niniejszą ofertą szkoleniową, bo wiem jak bardzo jesteś zajęty. Na pewno masz teraz na głowie mnóstwo zadań.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Podczas ekscytujących gier symulacyjnych  przećwiczysz sprawdzone techniki zarządzania sobą w czasie i zwiększania własnej efektywności. Zrozumiesz ponadto, jak funkcjonują psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania i dowiesz się, jak je pokonać.

Jeżeli zastosujesz nowe umiejętności w pracy, szybko zaobserwujesz znaczący wzrost wydajności. Bez trudu wygospodarujesz chwilę, żeby sięgnąć po wartościowe książki i zadbać o swoją kondycję. Uwolnisz pokłady wolnego czasu, które będziesz mógł ofiarować swoim najbliższym. Wreszcie zaczniesz się wysypiać, dzięki czemu zyskasz nowe siły witalne i entuzjazm do szukania możliwości tam, gdzie inni widzą co najwyżej wyzwania.

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie kompetencji Uczestników z zakresu zarządzania sobą w czasie i efektywnej organizacji pracy.
 • Nabycie przez Uczestników kompetencji balansowania priorytetów dla kluczowych obszarów życia, co przełoży się na zwiększenie efektywności pracy oraz wzrost poczucia osobistego szczęścia.
 • Zmotywowanie Uczestników do zmiany nieprzystosowawczych nawyków.

Korzyści dla Uczestników

Po szkoleniu Uczestnicy wiedzą m.in.:

 • Dlaczego to właśnie najbardziej inteligentne osoby posiadają największe skłonności do zwlekania.
 • Jak kształtować środowisko pracy, aby zwiększyć swoją efektywność.
 • Jak efektywnie wykorzystać zasadę Pareto i macierz Eisenhowera do planowania czasu pracy.
 • Czym charakteryzują się narzędzia zarządzania sobą w czasie kolejnych generacji i jak wykorzystać ich atuty dla osiągnięcia sukcesu.

Po szkoleniu Uczestnicy potrafią m.in.:

 • Wykonywać właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności.
 • Zablokować typowe mechanizmy psychiczne sprzyjające prokrastynacji czyli patologicznej skłonności do zwlekania.
 • Wyznaczyć swoje cele w kluczowych obszarach: zawodowym, osobistym, zdrowotnym oraz zaplanować działania na rzecz rozwoju osobistego.
 • Stosować proste i efektywne techniki zarządzania sobą w czasie.
 • Zidentyfikować rozpraszacze, które odciągają od wydajnej pracy i zaplanować działania, jakie podejmą w celu ich wyeliminowania.
 • Wykorzystać czwartą generację zarządzania sobą w czasie do harmonijnego kształtowania życia zawodowego i osobistego.

Stosowane metody szkoleniowe:

 • gry symulacyjne
 • studium przypadku
 • wykład trenerski
 • dyskusja
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia w grupach i symulacje

Dane organizacyjne:

Liczba uczestników w szkolonej grupie: 6 – 15

Czas trwania szkolenia: 16 godzin
 • Wariant I:  2 x 8 godzin
 • Wariant II: 4 x 4 godziny

Termin przeprowadzenia szkolenia: ustalany indywidualnie – optymalny dla Twojej Firmy

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

 • Wariant I: (dotyczy szkolenia 2 x 8 godzin) Komfortowa klimatyzowana sala szkoleniowa w Krakowie, bezpłatny parking dla Uczestników szkolenia, wysokiej jakości catering na czas szkolenia (obiad, przerwy kawowe). Zapewnione kompletne wyposażenie prezentacyjne.
 • Wariant II: (dotyczy szkolenia w wersji 2 x 8 godzin lub 4 x 4 godziny) Siedziba Twojej Firmy (cała Polska). Istnieje możliwość zapewnienia przeze mnie kompletnego wyposażenia prezentacyjnego na czas trwania szkolenia w cenie szkolenia.

Zamówienie bezpłatnej wyceny

Skontaktuj się ze mną, aby zamówić bezpłatną wycenę szkolenia Zarządzanie sobą w czasie, zawierającego moduły dopasowane do potrzeb Twojej Firmy.