Twórcze rozwiązywanie problemów i doskonalenie Firmy

Twórcze rozwiązywanie problemów

Tematyka szkolenia:

Niegdyś uznawano, że twórczość to coś nadprzyrodzonego, zarezerwowanego dla wielkich artystów i genialnych naukowców. Dziś wiemy, że wyżej wspomniane założenie jest mitem.

Twórczość podobnie jak pamięć można i warto poddawać efektywnemu treningowi.  Prof. Andrzej Blikle włączył trening twórczego rozwiązywania problemów do programu szkoleń w swojej firmie. W efekcie jego pracownicy bez udziału zewnętrznych ekspertów skutecznie rozwiązują skomplikowane codzienne problemy. “Jak ochronić pączki przed przestudzeniem podczas transportu w zimie”? – temu wyzwaniu pracownicy Blikle niezwykle kreatywnie stawili czoła podczas burzy mózgów, a wdrożenie wypracowanego przez nich rozwiązania zakończyło się dużym sukcesem.

Zarówno w Tobie, jak i w każdym Twoim pracowniku drzemie ogromny twórczy potencjał. Warto go uwolnić i wykorzystać do doskonalenia procesów w firmie. W jaki sposób wykorzystać techniki twórczego rozwiązywania problemów do nieustannego doskonalenia procesów w firmie? Odpowiedź na to pytanie poznasz dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu. 

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie umiejętności Uczestników z zakresu twórczego rozwiązywania problemów.
 • Przekazanie uczestnikom narzędzi, umożliwiających samodzielne prowadzenie efektywnych sesji twórczego rozwiązywania problemów w celu opracowywania i wdrażania ulepszeń procesów w Firmie.
 • Integracja grupy

Korzyści dla Uczestników

Po szkoleniu Uczestnicy wiedzą m.in.:

 • Jaka jest ich rola grupowa i jak wykorzystać indywidualny potencjał dla poprawy pracy całego zespołu.
 • Na czym polega istota twórczego myślenia.
 • Dlaczego zdaniem psychologów większość osób jest bardziej twórcza niż wydaje się to na pierwszy rzut oka.
 • Jakie są bariery w generowaniu nietypowych rozwiązań.
 • Jak pobudzić umysł do wytwarzania odległych skojarzeń oraz w jaki sposób wykorzystać te skojarzenia do rozwiązywania konkretnych problemów w Firmie.
 • W jaki sposób prowadzić sesję twórczego rozwiązywania problemów, aby zmaksymalizować jej efektywność.
 • W jaki sposób wdrażać efekty sesji twórczego myślenia do udoskonalania procesów w Firmie.

Po szkoleniu Uczestnicy potrafią m.in.:

 • Przeprowadzić efektywną sesję doskonalenia procesów w Firmie
 • Prawidłowo stosować techniki twórczego rozwiązywania problemów, m.in.: Wykorzystać model PDCA do testowania pomysłów wygenerowanych podczas sesji kreatywnego myślenia.
  • Mapowania owalami
  • Burzy mózgów
  • Pięć razy “dlaczego”
  • Diagram Ishikawy

Stosowane metody szkoleniowe:

 • gra szkoleniowa
 • studium przypadku
 • wykład trenerski
 • dyskusja
 • ćwiczenia i symulacje
 • techniki twórczej rozgrzewki
 • techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów

Dane organizacyjne:

Liczba uczestników w szkolonej grupie: 6 – 15

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
 • Wariant I:  1 x 8 godzin
 • Wariant II: 2 x 4 godziny

Termin przeprowadzenia szkolenia: ustalany indywidualnie – optymalny dla Twojej Firmy

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

 • Wariant I: (dotyczy szkolenia 1 x 8 godzin) Komfortowa klimatyzowana sala szkoleniowa w Krakowie, bezpłatny parking dla Uczestników szkolenia, wysokiej jakości catering na czas szkolenia (obiad, przerwy kawowe). Zapewnione kompletne wyposażenie prezentacyjne.
 • Wariant II: (dotyczy szkolenia w wersji 1 x 8 godzin lub 2 x 4 godziny) Siedziba Twojej Firmy (cała Polska). Istnieje możliwość zapewnienia przeze mnie kompletnego wyposażenia prezentacyjnego na czas trwania szkolenia w cenie szkolenia.

Zamówienie bezpłatnej wyceny

Skontaktuj się ze mną, aby zamówić bezpłatną wycenę szkolenia Twórcze rozwiązywanie problemów i ulepszanie Firmy zawierającego moduły dopasowane do potrzeb Twojej Firmy.