Asertywna komunikacja

Asertywna komunikacja - szkolenie

Tematyka szkolenia:

Fakt, że czytasz niniejszą ofertę szkoleniową świadczy o tym, że chcesz rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu Asertywna komunikacja będziesz potrafił porozumiewać się w sposób asertywny. Umiejętności te będziesz mógł wykorzystać w codziennej pracy oraz życiu osobistym.

Pomimo posiadania sprawnego słuchu, wiele osób nie słyszy swoich współpracowników i klientów. Pomimo dysponowania w pełni funkcjonalnymi narządami mowy, ludzie często zamiast wyrażać oczekiwania wprost,  wycofują się, żeby “nie popsuć atmosfery”. Z drugiej strony, zdarza im się udowadniać własne racje w sposób obcesowy. Tymczasem, ani pasywny, ani agresywny styl komunikacyjny nie są optymalne. Co więcej ich dominowanie w środowisku zawodowym często stanowi zarzewie przewlekłych konfliktów.

Skuteczny trening asertywności może przełożyć się wyraźnie na wzrost efektywności funkcjonowania firmy oraz ograniczenie konfliktów w zespole. Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie wcale nie jest trudne.

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych Uczestników.
 • Przyrost umiejętności Uczestników w zakresie asertywnego komunikowania.
 • Zwiększenie otwartości komunikacyjnej w zespole, co może przełożyć się na: zmniejszenie liczby ukrytych konfliktów.
 • Zwiększenie kompetencji Uczestników z zakresu konstruktywnych sposobów reagowania na konflikt przy wykorzystaniu technik asertywnej komunikacji.

Korzyści dla Uczestników

Po szkoleniu Uczestnicy wiedzą m.in.:

 • Jakie są typowe błędy komunikacyjne, które utrudniają uzyskiwanie porozumienia.
 • Jak usuwać bariery w komunikacji.
 • Na czym polega asertywna komunikacja.
 • W jaki sposób mówić, żeby zostać wysłuchanym oraz jak słuchać, żeby usłyszeć.
 • Jaki styl komunikacyjny najczęściej wykorzystują oraz, jak komunikować się, aby odnieść większe korzyści.
 • Jakie są fazy konfliktu oraz na czym polegają zagrożenia konfliktu utajonego.
 • Czym charakteryzuje się asertywna postawa.

Po szkoleniu Uczestnicy potrafią m.in.:

 • Rozpoznać sygnały komunikacyjne, które mogą świadczyć o przyjmowaniu przez rozmówców zachowań: asertywnych, agresywnych i uległych.
 • Komunikować się w sposób asertywny.
 • Stosować “komunikaty JA”.
 • Udzielać konstruktywnej krytyki (feedbacku) oraz asertywnie reagować na krytykę.
 • Korzystać z technik asertywnej komunikacji takich jak: 
  • Stawianie granic
  • Technika zdartej płyty
  • Technika Ju-jutsu
  • Technika słonia
  • Technika zmiękczania
 • Wykorzystać konflikt jako narzędzie pozytywnej zmiany.

Stosowane metody szkoleniowe:

 • technika akwarium
 • studium przypadku
 • wykład trenerski
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • ćwiczenia
 • gra symulacyjna

DANE ORGANIZACYJNE:

Liczba uczestników w szkolonej grupie: 3 – 15

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
 • Wariant I:  1 x 8 godzin
 • Wariant II: 2 x 4 godziny

Termin przeprowadzenia szkolenia: ustalany indywidualnie – optymalny dla Twojej Firmy

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

 • Wariant I: (dotyczy szkolenia 1 x 8 godzin) Komfortowa klimatyzowana sala szkoleniowa w Krakowie, bezpłatny parking dla Uczestników szkolenia, wysokiej jakości catering na czas szkolenia (obiad, przerwy kawowe). Zapewnione kompletne wyposażenie prezentacyjne.
 • Wariant II: (dotyczy szkolenia w wersji 1 x 8 godzin lub 2 x 4 godziny) Siedziba Twojej Firmy (cała Polska). Istnieje możliwość zapewnienia przeze mnie kompletnego wyposażenia prezentacyjnego na czas trwania szkolenia w cenie szkolenia.

ZAMÓWIENIE BEZPŁATNEJ WYCENY

Skontaktuj się ze mną, aby zamówić bezpłatną wycenę szkolenia Asertywna komunikacja, zawierającego moduły dopasowane do potrzeb Twojej Firmy.