Negocjacje dla handlowców

Negocjacje dla handlowców - szkolenie

Tematyka szkolenia:

Wiele firm szkoleniowych oferuje szkolenia z zakresu negocjacji. Podczas nich dowiesz się, jakie style negocjacyjne mogą przyjąć negocjatorzy. Usłyszysz też, że bezdyskusyjnie najlepszym z nich jest styl “win-win”. Podczas atrakcyjnych ćwiczeń nabędziesz repertuar umiejętności przydatnych do prowadzenia długotrwałych rozmów przy negocjacyjnym stole. Czy tego właśnie potrzebujesz? Kiedy ostatni raz zdarzyło Ci się negocjować w takich warunkach?

Podczas projektowania niniejszego szkolenia uwzględniłem oczekiwania Handlowców takich, jak Ty. Nacisk zostanie położony na praktyczne umiejętności psychologiczne niezbędne do przeprowadzenia z sukcesem 5 minutowej rozmowy sprzedażowej.

Podczas szkolenia dostaniesz gotowe, proste w użyciu narzędzia – skrypty sprzedażowe. Nauczysz się budowania korzystnego pierwszego wrażenia i przeprowadzenia skutecznej prezentacji handlowej. Czy czasem odnosisz wrażenie, że Twoja rola w negocjacjach sprowadza się wyłącznie do targowania o cenę? Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu dowiesz się, jak zachować pewność siebie nawet podczas negocjacji ze znacznie silniejszym partnerem. Nauczysz się panować nad swoimi emocjami w sytuacji osobistego ataku i poznasz skuteczne sposoby ochrony przed typowymi sposobami manipulacji.

Cele szkolenia:

 • Przeramowanie perspektywy Uczestnika – ze sprzedawcy na Handlowca.
 • Nabycie przez Uczestników umiejętności wszechstronnego przygotowania się do skutecznej sprzedaży (określenie BATNA, WATNA oraz ZOPA, wyznaczenie punktu “walk away”).
 • Rozwój kompetencji Uczestników w zakresie szybkiego i precyzyjnego rozpoznawania potrzeb kontrahenta.
 • Poznanie przez Uczestników praktycznych technik psychologicznych, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w warunkach krótkich negocjacji handlowych.
 • Nabycie przez Uczestników umiejętności skutecznej prezentacji handlowej oraz zwiększenie efektywności zamykania sprzedaży.
 • Poznanie przez Uczestników technik obrony przed psychomanipulacyjnymi technikami negocjacyjnymi oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi.

Korzyści dla Uczestników

Po szkoleniu Uczestnicy wiedzą m.in.:

 • Czym różnią się negocjacje rzeczowe od pozycyjnych. Jak BATNA, ZOPA oraz punkt “walk away” pomagają w osiągnięciu sukcesu w negocjacjach.
 • Czym charakteryzuje się skuteczna prezentacja handlowa.
 • Jak uzyskać przewagę w rozmowie handlowej, nawet z silniejszym kontrahentem.

Po szkoleniu Uczestnicy potrafią m.in.:

 • Szybko i efektywnie przygotować się do negocjacji handlowych.
 • Przeprowadzić skróconą analizę potrzeb w celu poznania interesów, a nie stanowisk kontrahentów.
 • Wywołać korzystne pierwsze wrażenie i zachować pewność siebie nawet podczas negocjacji z silniejszym kontrahentem.
 • Wykorzystać aktywne słuchanie jako technikę uzyskiwania od kontrahenta informacji za darmo.
 • Przygotować strategię obrony przed atakiem na cenę i obiekcjami.
 • Stosować techniki NLP oraz techniki wywierania wpływu podczas prowadzenia rozmowy handlowej.
 • Zapanować nad swoimi emocjami w warunkach prowokacji przez kontrahenta.
 • Zastosować sprawdzone techniki zamykania sprzedaży.
 • Świadomie kierować procesem negocjacyjnym i uzyskać przewagę nawet podczas 5 minutowej rozmowy handlowej

Stosowane metody szkoleniowe:

 • gry symulacyjne
 • odgrywanie ról
 • studium przypadku
 • wykład trenerski
 • dyskusja
 • ćwiczenia i symulacje

Dane organizacyjne:

Liczba uczestników w szkolonej grupie: 2 – 15

Czas trwania szkolenia: 16 godzin
 • Wariant I:  2 x 8 godzin
 • Wariant II: 4 x 4 godziny

Termin przeprowadzenia szkolenia: ustalany indywidualnie – optymalny dla Twojej Firmy

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

 • Wariant I: (dotyczy szkolenia 2 x 8 godzin) Komfortowa klimatyzowana sala szkoleniowa w Krakowie, bezpłatny parking dla Uczestników szkolenia, wysokiej jakości catering na czas szkolenia (obiad, przerwy kawowe). Zapewnione kompletne wyposażenie prezentacyjne.
 • Wariant II: (dotyczy szkolenia w wersji 2 x 8 godzin lub 4 x 4 godziny) Siedziba Twojej Firmy (cała Polska). Istnieje możliwość zapewnienia przeze mnie kompletnego wyposażenia prezentacyjnego na czas trwania szkolenia w cenie szkolenia.

Zamówienie bezpłatnej wyceny

Skontaktuj się ze mną, aby zamówić bezpłatną wycenę szkolenia Negocjacje dla Handlowców, zawierającego moduły dopasowane do potrzeb Twojej Firmy.