Follow-up

Follow up! - działania poszkoleniowe

Działania poszkoleniowe:

Tak naprawdę w chwili, gdy światła na sali szkoleniowej gasną, szkolenie dopiero się zaczyna.

Ważne, aby Uczestnicy podjęli konsekwentne działania zorientowane na zmianę:

  • Określili swoje poszkoleniowe cele, usytuowali je w czasie oraz regularnie monitorowali postępy.
  • Wprowadzili zmianę w swoim środowisku pracy, czyli zaczęli jak najszybciej realizować postawione przed sobą poszkoleniowe cele.

Dodatkowego wzmocnienia wiedzy i umiejętności uzyskanych w wyniku treningu dostarcza usługa Follow-up.

Na czym polega follow-up?

  • Follow-up rozpoczyna się po zakończeniu szkolenia i trwa 3 miesiące.
  • Podczas trwania follow-up, Trener, będący opiekunem merytorycznym szkolenia, kontaktuje się z Uczestnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przesyła dodatkowe materiały  oraz zadania do wykonania (1-2 na miesiąc). Zadania dla Uczestników zaprojektowane są w taki sposób, aby umożliwiały wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Po uzyskaniu odpowiedzi, Trener udziela indywidualnych informacji zwrotnych Uczestnikom. Zadania są zróżnicowane, zmuszają do wysiłku i przekroczenia strefy komfortu, co jest niezbędne do wprowadzenia każdej zmiany.
  • W ramach usługi Follow-up, Trener przeprowadza również jednorazowe 60 minutowe konsultacje w Firmie z zakresu praktycznego zastosowania nowo nabytych kompetencji dla wybranego pracownika / zespołu w trakcie wykonywania określonych zadań na stanowisku pracy (on the job training).
  • Na zakończenie procesu Follow-up, Trener spotyka się z Uczestnikami podczas dodatkowego, trwającego 5 godzin spotkania szkoleniowego.

Celem spotkania szkoleniowego w ramach Follow-up jest:

  • utrwalenie zdobytej wcześniej wiedzy,
  • odniesienie jej do przytoczonych przez Uczestników przypadków, które wystąpiły w Firmie już po zakończeniu szkolenia stacjonarnego (i rozpoczęcia pracy z nowo zdobytymi kompetencjami)
  • wspólne wypracowanie rozwiązań dla szczególnie trudnych problemów, które pojawiły się podczas pracy z nowymi metodami.
  • dodatkowe przećwiczenie tych technik, których praktyczne zastosowanie przysporzyło Uczestnikom trudności.