Standard usług

Najwyższej jakości szkolenia w Krakowie

Najwyższa jakość stanowi dla mnie priorytet

Dlatego przykładam ogromną wagę do dopracowywania realizowanych przez siebie projektów szkoleniowo-doradczych w najdrobniejszych nawet szczegółach. W efekcie otrzymujesz idealnie dopasowany do potrzeb Twojej organizacji produkt w pięknej oprawie. Troszczę się o to, aby doskonałość formy audiowizualnej projektów stała na równie wysokim poziomie co ich strona merytoryczna. Twój zespół zasługuje bowiem na wyjątkowe traktowanie. Dlatego nie zadowala mnie spełnianie standardów obowiązujących obecnie w branży szkoleniowo-doradczej. Przekraczam je, nieustannie podnosząc poziom swoich usług.

Rekomendowane etapy profesjonalnego projektu szkoleniowego

Szkolenia w Krakowie

 

Aby szkolenie było w najwyższym stopniu pożyteczne dla Twojej firmy oferuję:

  1. Staranne przeprowadzenie procesu Identyfikacji i Analizy Potrzeb Szkoleniowych w celu jak najlepszego dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań i potrzeb Twojej firmy.
  2. Opracowanie adekwatnego programu z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych oraz specyfiki Twojej firmy. Program komponuję z uwzględnieniem najnowszych ustaleń dotyczących efektywności uczenia się osób dorosłych.
  3. Przeprowadzenie szkolenia z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących: gry, symulacje, trening przed kamerą, studium przypadku, testy psychologiczne.
  4. Przeprowadzenie starannej ewaluacji szkolenia przy wykorzystaniu przynajmniej dwóch niezależnych narzędzi. Opracowanie raportu ewaluacyjnego dla Twojej firmy.
  5. Zaplanowanie działań w celu wdrożenia zmian w funkcjonowaniu Twojej firmy po szkoleniu.
  6. Przekazanie uczestnikom starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, zawierających poszerzone opisy technik i koncepcji prezentowanych podczas szkolenia. Materiały wzbogacone są obszerną bibliografią. Na rynku wydawniczym dostępna jest ogromna literatura z dziedziny psychologii w biznesie. Nie wszystkie pozycje są jednak równie wartościowe. Nie musisz poruszać się po rynku wydawniczym metodą prób i błędów. Robię to za Ciebie.
  7. Przekazanie uczestnikom szkolenia indywidualnych certyfikatów imiennych potwierdzających ukończenie szkolenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia przeze mnie szkolenia we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu ? National Louis University. Wówczas każdy z uczestników otrzyma certyfikat sygnowany dodatkowo przez uczelnię.
  8. Przeprowadzenie sesji follow-up w Twojej firmie w celu wzmocnienia efektywności szkolenia.

Projekt szkoleniowy rozpoczyna się na długo przed momentem, gdy na sali szkoleniowej pojawia się trener i nie kończy się w momencie, gdy gasną na niej światła. Tak naprawdę w chwili, gdy światła na sali szkoleniowej gasną, szkolenie dopiero się zaczyna. Dobrze zaprojektowane szkolenie powinno doprowadzić do przemiany jego uczestników w zakresie: wiedzy i umiejętności oraz postaw.