Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Psychologii Biznesu Grzegorz Gustaw z siedzibą w Krakowie, 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 70/18, kod pocztowy 30-619 Kraków, tel.: 12 21 00 248, e-mail: iod@nullinstytutpsychologiibiznesu.com.

pliki cookies

Ta strona używa plików cookie, usług analitycznych oraz wtyczek obsługujących media społecznościowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu, aby pomóc stronie dostarczyć Ci jak najlepsze doświadczenie. Pliki te używane są, żeby zachować Twoje preferencje, przechowywać informacje i dostarczać anonimowe dane śledzenia aplikacjom trzecich stron takich jak Google Analytics oraz Clicky. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookie na tej stronie oraz innych stronach poprzez skorzystanie z opcji przeglądarki. W tym celu zapoznaj się z pomocą używanej przez Ciebie przeglądarki.

google analytics

Dla celów statystycznych wykorzystywana jest usługa Google Analitycis, którą można zdezaktywować poprzez kliknięcie na hiperłącze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analytics to usługa analityczna oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA w oparciu o ciasteczka, które pozwalają operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania przez użytkowników. Informacje generowane przez ciasteczko na temat Twojego wykorzystania tej witryny internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwerów Google w USA i są tam przechowywane. Google dokonuje uprzedniego skrócenia Twojego adresu IP, jeśli  znajdujesz się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w przypadkach wyjątkowych na serwer Google w USA zostanie przesłany Twój pełny adres IP i tam dopiero zostanie skrócony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w kontekście Google Analitycs nie jest scalany z innymi danymi Google.  Przechowywane ciasteczka Google Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmloraz https://policies.google.com

clicky

Dla celów statystycznych wykorzystywana jest usługa Clicky oferowana przez Roxr Software Limited, 10883 SE Main St. #201MilwaukieOregon97222USA, którą można zdezaktywować poprzez kliknięcie na hiperłącze: https://clicky.com/optoutAby znaleźć więcej informacji na temat polityki prywatności Clicky prosimy odwiedzić następującą witrynę internetową: https://clicky.com/terms/privacy

twitter

Twitter Przycisk Tweet – dostawca:Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,USA. Aby znaleźć więcej informacji na temat polityki prywatności Twittera, prosimy odwiedzić następującą witrynę internetową: https://twitter.com/en/privacy

logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

kontakt e-mailowy

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wysłanie e-maila na adres udostępniony do kontaktu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Twoje Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów.

komentarze

W celu dodania komentarza na blogu, niezbędne jest podanie w formularzu swojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie internetowej, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane przez czas publikacji komentarzy na stronie internetowej, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.