Moje kursy akademickie

studentreadMocno wierzę w to, że wysoka jakość kształcenia jest krytycznie ważna dla sukcesu Polski.

Studenci potrzebują konkretnych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w firmie.  Dlatego podczas opracowywania autorskich kursów tak duży nacisk kładę na praktykę.

Ponieważ pracuję z biznesem, wiem co boli pracowników i menedżerów. Nad tymi zagadnieniami wspólnie pracujemy – podczas  wykładów z elementami aktywizującymi oraz warsztatów, stanowiących okazję do wymiany doświadczeń i tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla skomplikowanych problemów.

 

logo-uczelni

Prowadziłem następujące kursy:

Psychologia w zarządzaniu, Psychology of ManagementPraktyczna psychologia zarządzania, Psychologia organizacji, Psychologia społeczna, Psychologia polityki, Psychologia procesów poznawczych.

Moja prywatna strona internetowa, poświęcona dydaktyce