Diagnoza organizacji

Diagnoza Organizacji – czym jest IAPS?

Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych stanowi usługę diagnostyczno-doradczą, umożliwiającą poznanie rzeczywistych potrzeb szkoleniowych: firm oraz instytucji, zespołów działających w ich ramach oraz indywidualnych pracowników.

Najważniejszy pierwszy krok

Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy i kluczowy etap profesjonalnego procesu szkoleniowego. Bardzo ważne, aby szkolenia odpowiadały na rzeczywiste potrzeby firm – wówczas zainwestowane pieniądze oraz czas zaprocentują, a zysk wypracowany w wyniku inwestycji może być znaczący.

4 etapy procesu IAPS:

 1. Zawarcie porozumienia z klientem.
 2. Zbieranie danych w ramach procesu diagnozy organizacyjnej.
 3. Przeprowadzenie analizy oraz interpretacji danych uzyskanych w wyniku diagnozy organizacyjnej.
 4. Sesja informacji zwrotnej.

Metodologia badań:

Podczas prowadzenia Identyfikacji i Analizy Potrzeb Szkoleniowych korzystam wyłącznie z najbardziej efektywnych narzędzi. Posiadane przeze mnie kompetencje w dziedzinie psychologii organizacji stanowią gwarancję ich prawidłowego zastosowania.

W procesie diagnozy organizacyjnej posługuję się najczęściej następującymi metodami:

 • ustrukturowany wywiad
 • nieustrukturowany wywiad
 • wywiad epizodyczny
 • badanie kwestionariuszowe
 • obserwacja
 • analiza dokumentów
 • analiza ogólnodostępnych informacji na temat firmy

Efekt końcowy:

Rezultat końcowy procesu IAPS stanowi raport diagnostyczno-doradczy, składający się z:

 1. opisu procedury oraz przyjętej metodologii
 2. szczegółowej charakterystyki zidentyfikowanych w wyniku IAPS problemów organizacyjnych
 3. rekomendacji strategii szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb organizacji
 4. sugestii zmian natury pozaedukacyjnej (organizacyjnej, kadrowej, procesowej).

Raport przekazywany jest kierownictwu firmy oraz omawiany podczas sesji podsumowującej procedurę IAPS.

Główne korzyści płynące z IAPS:

 • Precyzyjne dobranie szkoleń do potrzeb odbiorcy to: oszczędność pieniędzy oraz czasu klienta – w budżecie firmy uwzględnione zostają wyłącznie te szkolenia, które są rzeczywiście potrzebne.
 • Już samo przeprowadzenie badań w ramach IAPS może skutkować podniesieniem motywacji pracowników. Stanowi bowiem wiarygodny sygnał traktowania przez kierownictwo rozwoju firmy oraz pracowników z należytą powagą.

Korzyści płynące z zatrudnienia zewnętrznego konsultanta:

Zewnętrzne spojrzenie może być niezwykle cenne. Gdy jesteśmy osobiście zaangażowani w proces, możemy nie dostrzegać problemów, ani nie słyszeć krytycznych uwag. Psycholodzy społeczni odkryli i opisali wspomniany mechanizm, określając go mianem “efektu ojcostwa”. W celu trafnego zidentyfikowania problemów organizacyjnych warto zlecić przeprowadzenie IAPS zewnętrznemu ekspertowi, który zachowa obiektywizm.

Co dalej?

Zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością udzielę dodatkowych informacji na temat oferowanej przeze mnie usługi IAPS oraz dokonam wyceny przeprowadzenia diagnozy organizacyjnej Twojej Firmy.